Zoeken

0

Akern biatrodes 1 x 100

Specifieke elektroden voor biavectorimpedantie meting.

BIATRODES™  zijn goed klevende elektrodes van hoge kwaliteit, met een optimaal elektrode-huid contact, met een zeer lage elektrode-huid weerstand,  special bestemd voor nauwkeurige, goed reproduceerbare, biva-impedantie metingen.  Bestemd voor 1-malig gebruik.

De Akern Bia toestellen werden getest en gecalibreerd op deze Biatrodes™ zodat foutieve metingen omwille van electrode-patiënt contactoppervlakte vermeden worden.

Gebruik
  • 4 biatrodes/meting voor totale lichaamsanalyse
  • 8 biatrodes/meting voor partiële lichaamsanalyse
    • Ontvet de huid van de rugzijde van hand(en) en voet(en), vooraf aan de meting, 
    • Plak 2 elektroden op de hand(en) en 2 op de voet(en),  ieder met een tussenruimte van 5 cm.
Praktisch

Deze elektroden kunnen alleen worden gebruikt voor bio-impedantiemetingen.

Het pakje moet na opening worden beschermd tegen warmte om te vermijden dat de geleidende hydrogel op het oppervlak opdroogt, wat tot onjuiste meetwaarden zou leiden.

Alle door Akern geproduceerde apparaten zijn getest en gekalibreerd op basis van de fysieke specificaties van dit type elektrode. Deze elektrodes maken metingen met lage parasitaire impedantie mogelijk, waarbij mogelijke fouten die ontstaan door het contactoppervlak tussen de elektrode en de patiënt worden vermeden.

Om wie/wat te meten?

Biatrodes™ zijn special bestemd voor nauwkeurige, goed reproduceerbare, bio-impedantiemetingen.

Share this on:
Back To Top