Zoeken

0

Een grootschalig onderzoek, zonder weerga

Nooit eerder werd een onderzoek van deze grootorde uitgevoerd. We geven hier bewust de cijfers mee om de grootschaligheid ervan te onderstrepen: 500 onderzoekers - werkzaam over 300 verschillende onderzoekscentra, verspreid over 32 landen - namen een populatie van 10,6 miljoen personen onder de loupe, die deel uitmaakten van 239 grootschalige onderzoeken uitgevoerd tussen 1970 en 2015, waarvan er bijna 1,6 miljoen overleden over een follow-up periode van 14 jaar.   


De conclusies van dit onderzoek zijn definitief én in strijd met de recente opvatting die zegt dat mensen met overgewicht hogere overlevingskansen zouden hebben (de zogenaamde 'obesitasparadox').  

Hoe meer kilo's, hoe hoger het risico

Uit het onderzoek blijkt dat mensen met een BMI van 22,5 tot 25 op lange termijn de laagste overlijdenskansen hebben.
Ligt je BMI hoger, stijgt het risico op overlijden proportioneel: 

  • BMI 25 t.e.m. 27,5: het sterfterisico ligt 7% hoger t.o.v. een gezond BMI 
  • BMI 27,5 t.e.m. 30: het sterfterisico ligt 20% hoger t.o.v. een gezond BMI 
  • BMI 30 t.e.m. 35: het sterfterisico ligt 45% hoger t.o.v. een gezond BMI 
  • BMI 35 t.e.m. 40: het sterfterisico ligt 94% hoger t.o.v. een gezond BMI 
  • BMI 40 t.e.m. 60: het sterfterisico ligt bijna 3x zo hoog t.o.v. een gezond BMI 

Verder blijken uit het onderzoek dat hart- en vaatziekten de meest voorkomende aandoeningen zijn bij overgewicht en obesitas, gevolgd door ademhalingsziekten en kanker. Verder blijken ook de risiconiveaus hoger te liggen zowel bij mannen als bij jongeren. 

Hoe is het met jouw BMI gesteld?

Een gezond BMI is van levensbelang! Zoveel is dus duidelijk. 

Hoe is het met jouw BMI gesteld? 
Bereken hier jouw BMI
en neem vandaag nog actie, indien zou blijken dat je overgewicht hebt of reeds obees bent.
Ook als blijkt dat je ondergewicht hebt, is het ook tijd om actie te ondernemen, want uit dit onderzoek blijkt evenzeer dat mensen met ondergewicht een verhoogde overlijdenkans hebben. 

BMI categorieën:  

Niet in de gezonde BMI categorie? Ga over tot actie en neem contact op met een EQ3 mentor in je buurt.

 • < 18,5: ondergewicht
 • ts 18,5-24,9: gezond gewicht
 • ts 25-29,9: overgewicht 
 • ts 30-39,9: obesitas
 • > 40: ernstige obesitas
 
Niet in de gezonde categorie?
Neem vandaag contact op met een EQ3 mentor in je buurt  en ga over tot actie.
Succes! 

Share this on: 
Back To Top