Zoeken

0

Akern BIA 101 BIVA PRO

Stop met veronderstellingen maken.
Meet gewoon.

BIA 101 BIVA PRO is de nieuwe stap voorwaarts. Alle technologische en wetenschappelijke ontwikkelingen van 40 JAAR Akern know how komen samen in dit apparaat.
Het meest geavanceerde complete lichaamssamenstellingsanalyse systeem.

Bio-elektrische impedantie  (BIA) meet de weerstand van het lichaam tegen een zwakke elektrische stroom. De fasegevoelige BIVA analyse garandeert de hoogst mogelijke precisie van de waarden voor weerstand, reactance en fase-hoek als prognostische waarde. 

Voor: 

 • de beoordeling van voedings-, spier- en hydro-elektrische status
 • in de praktijk of onderweg
 • een totale lichaamsanalyse (voor diëtisten), uit te breiden met regionale analyses (bij revalidatie, sporters, lymfedrainage)

 

2 werkwijzen: Studio & Field

 • studio mode = in de praktijk, via bluethooth gekoppeld met PC
 • field mode = om data te vergaren buiten de praktijk, data opslag van meerdere personen mogelijk, data transfer naar PC na USBkoppeling.

 

2 meetwijzen: Total & Regional body

De Totale lichaamsmeting: biedt een volledige analyse met kwalitatieve en kwantitatieve kernwaarden, gevalideerd voor het evalueren van nutritionele en hydro-elektrische status.
Naast de ruwe data zijn de volgende analyses beschikbaar:
 • Biavector nomogram
 • Hydragram® & Nutrigram®
 • Indicatoren voor screening en diagnose van malnutritie en sarcopenie
 • Antropometrische evaluatie van lichaamsstructuur en cardio-metabole risicofactoren
 • Analytische evaluatie van energieverbruik

De Regionale Analyse: biedt mogelijkheden om 10 verschillende lichaamsregio's te analyseren: 

 • Monitoren van regionale intra/extracellulair vocht verdeling gedurende lymphedrainage therapie
 • Spierherstel en monitoring na blessure
 • Spier-asymmetrie evaluatie
 • Regio's: Re arm, Li arm, Re bovenlichaam, Li bovenlichaam, Re romp, Li romp, Re been, Li been, Bovenste lichaamshelft, Onderste lichaamshelft

Voor het uitvoeren van de regionale analyse is een  uitbreiding met "Regionale  Kit" nodig.
De Regionale analyse

 • Houdt rekening  met de anatomische complexiteit van verschillende spiergroepen.
 • Geen geometrische aannames zoals bij segmentele metingen
 • Validatie versus DXA
 • Grotere nauwkeurigheid bij de estimatie  van lean soft tissue (LST)
 • Variaties in afzonderlijke anatomische regio's met meer precisie op te volgen

Wat mag je verwachten van dit nieuwste toestel?

 • Gebruiksvriendelijk
  • 5 inch touch screen
  • user interface met iconen
 • Draagbaar
  • makkelijk mee te nemen, ook buiten de praktijk.
 • Betrouwbaar
  • tijdens het meten worden de bio-electrische data gecontroleerd met de Signal Quality Manager (SQM)
  • mits uitbreiding Regionale App nieuwe "regionale BIA meting" modus, gebaseerd op de werkelijkelijk anatomie.
 • Koppelbaar
  • bluetooth 4.0 verbinding
 • Altijd up to date
  • de controle software wordt voortdurend geupdate

BIA 101 BIVA PRO is een product van AKERN SRL. EQ3 is distributeur voor België en Luxemburg. 

Waarom AKERN BIA 101 BIVA PRO?

 • Akern is dé gouden wetenschappelijk academische standaard in lichaamsanalyse. Meer dan 2000 klinische studies zijn uitgevoerd met de Akern toestellen.
 • Support door diëtisten voor diëtisten: bij vragen over toestel en toepassingen wordt u te woord gestaan door ervaren diëtiste van EQ3. We spreken dezelfde taal.

Equilibre3 biedt ook de mogelijkheid van huur/koop. Neem contact voor meer informatie.

Praktisch
 
Om wie/wat te meten?

BIA 101 BIVA PRO is een hulpmiddel van onschatbare waarde bij vele toepassingen, zoals:

 • Essentiële basisinformatie voor het opstellen van een dieet, een voedingsplan, klinische voedingsinterventie.
 • Evaluatie en opvolging van de voedings- en hydratatiestatus bij zwangeren, ouderen, kinderen, personen met cardiale implantaten, personen met metalen protheses? sporters*
 • Evaluatie van het effect van een dieet, een voedingsplan of klinische voedingsinterventie op de nutritionele parameters en de lichaamssamenstelling.
 • Opvolgen van de veranderingen in lichaamssamenstelling.
 • Evaluatie en opvolging van de voedings- en hydratiestatus.
 • Preventie en evaluatie van afname van spierweefsel en hydro-elektrische verandering.
 • Evaluatie en opvolging van lichaams- en gewicht/lengteontwikkeling bij kinderen.
 • Epidemiologische studies.

De regionale BIA kent nog extra bijzondere toepassingen bij: 

 • Lymfoedeem: Na ziekte of operatieve ingreep. Monitor de vochtverdeling in de intra- en extracellulaire compartimenten tijdens lymfetherapie, via de fasehoek en ce bepaling van het ledemaatvolume .
 • Letsels & revalidatie: Bij fracturen of spierblessures: Opvolging van spierherstel door ledemaat specifieke vectorverplaatsing. 
 • Spierasymmetrie: Bij genetische of levensstijl gerelateerde spierasymmetrieën of functionele asymmetrieën als gevolg van aanpassing aan sportmorfologie en prestaties op hoog niveau. Detectie en opvolging van de disbalans bij spiermassa (Li vs Re, B vs O) met de Kwantitatieve spiervolume-estimatie op specifieke regio's (Regional Lean Tissue Mass) of Kwalitiatieve spiermassa-evaluatie (fasehoek). 

De analyse wordt geleid door een speciale software ontworpen voor klinische- en revalidatietoepassingen. 

Door wie te gebruiken?

Het toestel kan door iedereen worden gebruikt, maar vooral in:

 • Dieetpraktijken
 • Nutritieteams in ziekenhuizen en woonzorgcentra
 • Centra voor endocrinologie en diabeteszorg
 • Intensieve & acute zorg
 • Nutritieteams in sportgeneeskunde, revalidatie- en de fitnessinstellingen
 • Research doelstellingen

We raden aan dat de meetresultaten van het apparaat bij personen met een veranderde fysiologische toestand worden geïnterpreteerd door opgeleid (para) medisch personeel.

Software & meetresultaten: 

Meetwaarden vertaald naar 50 diverse resultaten, zeer breed inzetbaar: van pediatrie tot gynaecologie, van klinische voedingsanalyse tot geriatrie. De volgende analyses zijn o.a. beschikbaar: 

BIAVECTOR® :

Klinische tools die in 1 oogopslag een overzicht en het verloop geven van de voedings- en hydratatietoestand. BIAVECTOR® geeft de resultaten weer die gebaseerd zijn op pure meetwaarden van weerstand en reactance. 

HYDRAGRAM® en NUTRIGRAM®

De complexiteit van de interpretatie van de Rx/Xc ratio wordt vereenvoudigd:

Hydragram® biedt een grafische weergave en interpretatie van de hydratatiestatus. De individuele hydratatie factor wordt gegeven (wateraandeel in vet vrije massa) als numerieke referentie. Zo kunnen veranderingen in vochtbalans snel en betrouwbaar herkend en opgevolgd worden.

Nutrigram®, een nieuwe manier om de nutritionele toestand te evalueren.

De  software berekent Fat-Free Mass (FFM) en Fat Mass (FM)  in relatie tot het echte hydratatieniveau van de weefsels op het moment van de analyse (Hydragram®). Zo worden overschattings- en onderschattingsfouten, die voortvloeien uit het gebruik van een theoretische hydratatiecoëfficiënt bij volwassenen vermeden.

Indicaties & contra-indicaties: 

Het medische apparaat BIA 101 BIVA PRO is ontwikkeld voor continue meting van de elektrische eigenschappen van weefsels (Rz, Xc, Pha) en voor het bepalen van de lichaamssamenstelling door middel van kwantitatieve evaluaties van lichaamscompartimenten en kan gebruikt worden :

 • bij personen tussen de 2 en 100 jaar oud, 
 • bij zwangere vrouwen,
 • in de pediatrie, in de gerontologie, 
 • in verschillende pathologische omstandigheden. 

Het meten van de lichaamsimpedantie wordt algemeen als veilig beschouwd. Het tetra-polaire meetsysteem is gevalideerd in alle klinisch-pathologische omstandigheden. In de meer dan 25 jaar BIA-toepassingen met meer dan 20.000 apparaten heeft er zich nog geen enkel ongeval voorgedaan en is er geen enkele contra-indicatie vastgesteld. 

Onderbouwing: 

BIA 101 was het eerste toestel  ooit dat FDA approval heeft gekregen. De BIA 101 BIVA PRO is de vernieuwde versie. De door Akern gedefinieerde markers worden beschouwd als de standaard voor bepaling van de lichaamssamenstelling. BIVA wordt nu als klinische marker gebruikt in de dagelijkse praktijk. Sinds 1980 speelt Akern een belangrijke rol in deze ontwikkeling. De BIA 101/ase toestellen van Akern zijn in meer dan 3000 studies ingezet door experts op het gebied van lichaamssamenstelling. 

Lees meer: Akern History

Het product bestaat uit: 

BIA 101 BIVA wordt geleverd inclusief :

 • speciale rugzak,
 • batterij oplader,
 • meetkabel 
 • USB datatransmissie kabel,
 • weerstand & reactance testcircuit,
 • 1 set Biviatrodes (36 stuks)
 • BODYGRAM™ licentie + full support voor 1 jaar.
 • handleiding incl. conformiteitsattest

Garantieperiode 2 jaar

Leveringstermijn 2- 3 weken

Accessoires: 

De volgende accessoires zijn beschikbaar:

BIVAtrodes
Meetkabel

Share this on:
BIVAtrodes™

De BIVAtrodes™ zijn slechts één keer te gebruiken.

 • Houd de pakjes met elektroden weg van warmtebronnen.
 • Controleer de op de verpakking aangegeven vervaldatum.
Referentiewaarden:
 • Vrouwen: Rz 400–750, Xc 40–70
 • Mannen: Rz 350–650, Xc 35–65 
Als het apparaat niet opstart:
 • Als het apparaat lange tijd niet is gebruikt, kan het nodig zijn om de batterij op te laden, zelfs als het type batterij dat zich in de sensor bevindt een lage zelfontlading heeft.
 • Controleer of de oplaadlampjes op het apparaat en op de batterijlader branden.  
 • Als de sensor na het laden niet wordt ingeschakeld, neem dan contact op met info@equilibre3.be
Als het apparaat geen resultaten weergeeft:
 1. Controleer of de huid voldoende ontvet is of niet té droog. 
 2. Steek de tester in het toestel om een testmeting uit te voeren. Als de meetwaarden correct worden weergegeven, ligt de oorzaak van de storing niet bij de sensor.
 3. Steek de meetkabel in het toestel en verbind met de tester en voer een testmeting uit. Als de meetwaarden correct worden weergegeven, ligt de oorzaak niet in de meetkabel.
 4. Neem contact op  met info@equilibre3.be
Als de gegevensoverdracht niet werkt:
 • Open Apparaat-beheer op de pc en controleer onder "COM- en LPT-poorten" of het op een seriële USB-poort aangesloten apparaat gekoppeld is aan een COM-poort van 1 tot 16.
 • Als dat niet het geval is, moet u de stuurprogramma's installeren.
Stroombron:
 • De stroom wordt geleverd door 1 lithium-ion batterijen van 7.4 V (capaciteit 2600 mAh).  Het is niet de bedoeling dat de gebruiker de batterijen vervangt.
 • Als de batterijen aan vervanging toe zijn, neem dan contact op met de technische ondersteuning van Akern of met EQ3.
Onderhoud en reparatie:
 • Het apparaat bevat geen door de gebruiker te repareren onderdelen. Reparaties en technisch onderhoud mogen alleen worden uitgevoerd door Akern of bevoegd personeel.
 • Neem contact op met EQ3
Reiniging en sterilisatie van het apparaat:
 • Gebruik een vochtige doek om het apparaat te reinigen.
 • Vermijd het gebruik van oplosmiddelen.
 • De sensorkabel kan worden schoongemaakt met een doek gedrenkt in een ontsmettingsmiddel. Verwijder alle restanten van gel op de klemmen.
 • Het apparaat en de bijbehorende accessoires moeten niet worden gesteriliseerd.
Opbergen:
 • als u het apparaat meer dan 15 dagen niet gaat gebruiken, zorg er dan voor dat de batterij volledig opgeladen is voordat u het apparaat opbergt. Plaats het apparaat in het bijgeleverde koffertje, en berg het op een droge plaats of op een locatie waar de relatieve vochtigheid maximaal 95% bedraagt en waar de temperatuur minimaal 0 °C en maximaal 45 °C bedraagt, zonder schommelingen.  
Alarmlampjes

Betekenis van de alarmlampjes

 1. Current: stroom
 2. Signal: bij intereferentie met andere medische toestellen en kan er niet gemeten worden.
 3. Battery: lampje is groen bij voldoende opgeladen batterij.
 4. Skin: lampje is groen bij goed contact tussen huid en  Biatrodes™.
 5. Charge: brandt als het apparaat wordt opgeladen.
Meer informatie nodig over Akern BIA 101 BIVA PRO? Vul het contactformulier in.
We nemen zo snel mogelijk contact met u op.
Back To Top