Zoeken

0

Kies voor meer en blijvend succes

Een diëtiste streeft vooral een wijziging in voedingsgewoonten na.

Ze geeft haar cliënten inzicht in persoonlijke gewoonten en eigenschappen. Uit een recent gepubliceerde studie blijkt nogmaals het succes van deze aanpak. Bovendien blijkt uit het onderzoek dat personen die langer dan 6 maanden naar een diëtiste gaan, meer en blijvend succes boeken. 

De behandeling door een diëtiste is effectief voor patiënten met een (ernstig) overgewicht. 
Alleen haakt de helft van de patiënten voortijdig af. 
Dat blijkt uit een onderzoek van het NIVEL en de Vrije Universiteit.

De onderzoekers baseerden zich op de gegevens van 3960 mensen met een BMI van meer dan 25 (*). Tussen 2006 en 2012 werden de patiënten door in totaal 32 diëtisten behandeld.

Lager BMI

  • Dankzij het advies van de diëtisten nam de BMI gemiddeld af met bijna een punt. Gemiddeld was dit een gewichtsverlies van 3 procent. Bij patiënten die langer dan zes maanden werden behandeld nam het BMI nog verder af met 0,83. Bij hen kwam dit neer op een gewichtsverlies van gemiddeld 5,6 procent.
  • Patiënten die naast hun overgewicht ook kampten met risicofactoren voor hart- en vaatziekten of andere aandoeningen vielen minder af dan mensen die alleen voor overgewicht werden behandeld. Dit gold ook voor patiënten met psychische problemen.

Afhakers

  • "We zien dus dat patiënten die langer dan een half jaar in behandeling zijn goede resultaten boeken. Helaas stopt meer dan de helft van alle patiënten binnen een half jaar. Als we kunnen achterhalen hoe het komt dat de behandeling bij de ene patiënt wel aanslaat en bij de andere niet, kan de diëtist de behandeling nog beter op maat maken, waardoor een grotere groep patiënten gunstige resultaten kan boeken", zegt NIVEL-onderzoeker Jacqueline Tol.

(*) Een BMI tussen de 18,5 en 25 is gezond. Tussen de 25 en 30 is er sprake van overgewicht.

Bron: De resultaten van het onderzoek verschenen in het Journal of Human Nutrition and Dietetics.

 

Meer dan 80 EQ3 mentoren. Wie vind je bij jou in de buurt?
Share this on: 
Back To Top