Zoeken

0

DROPLET STUDIE - vergelijkend onderzoek: vervangmaaltijden & klassiek dieet

In de DROPLET studie wordt de effectiviteit en veiligheid getest van een traject met vervangmaaltijden (Total Diet Replacement = TDR) voor routinematige behandeling van obesitas in de eerstelijnsgezondheidszorg. Er namen 278 volwassen deel, waarvan 138 in de TDR groep en 140 in de groep met klassiek dieet. Het betreft een gecontroleerd onderzoek.

Behandeling: 
  • Het TDR-programma bestond uit wekelijkse gedragsondersteuning gedurende de eerste 12 weken, gevolgd door maandelijkse ondersteuning gedurende drie maanden, waarbij volledige vervangmaaltijden (810 kcal/dag) als het enige voedsel werd gebruikt gedurende de eerste acht weken gevolgd door herintroductie van voedsel.

 

  • De aanpak in de groep met een klassiek dieet omvatte gedragsondersteuning voor gewichtsverlies door een praktijkverpleegkundige en een dieetprogramma met energiebeperking.
Resultaten: 
  • Deelnemers in de TDR-groep (volledige vervangmaaltijden) verloren meer gewicht (-10,7 kg) dan die in de groep met klassieke begeleiding (-3,1 kg)
  • 45% van de deelnemers in de TDR-groep en 15% in de gebruikelijke zorggroep realiseerden een gewichtsverlies van 10% of meer.
  • De TDR-groep vertoonde grotere verbeteringen in biomarkers van cardiovasculaire en metabole risico's dan de gebruikelijke zorggroep.
  • 11% van de deelnemers in de TDR-groep en 12% in de gebruikelijke zorggroep ondervonden bijwerkingen van matige of hogere ernst.

Conclusie:

Het inzetten van volledige vervangmaaltijden geeft een significant beter gewichtsverlies op korte en langere termijn. Ook is met vervangmaaltijden de verbetering van risicofactoren voor de gezondheid groter.

Ref: BMJ 2018; 362 k3760  (Published 26 September 2018)

Share this on: 
Back To Top