Zoeken

0

Slecht voedselaanbod verhoogt kans op diabetes

Met "food deserts" bedoelt men een plaats waarbij er een gebrek is aan winkels met gezonde en verse levenswaren en een overmaat aan junkfood en take aways. Men spreekt over een food desert wanneer men meer dan 1600m moet stappen om toegang te hebben tot gezonde voeding en minder om toegang te hebben tot ongezonde voeding. 

In Australië heeft men de zogenaamde "food deserts" in kaart gebracht. Men constateerde dat deze in hoge mate verband houden met de gezondheidstoestand van de bevolking die in dergelijke omgeving woont.

De weg van de minste weerstand

Uit deze studie blijkt dat Diabetes type 2 twee tot drie keer meer voorkomt bij mensen die in food deserts wonen dan in vergelijking met diegenen die wonen in buurten waar wel gezonde voeding beschikbaar is. Blijkbaar wil men na een drukke school- of werkdag "snel" iets te eten vinden. Zelfs wanneer dit betekent dat men hierdoor enkel junk food kan eten. Men is zich er ook vaak van bewust dat dit geen gezonde keuze is.

 

Preventie en educatie

Als men dit weet, is het belangrijk om de juiste preventieve maatregelen te treffen en samen te zitten met alle betrokkenen om ervoor te zorgen dat gezonde voeding beschikbaar wordt. Dit gebeurt door samenwerkingsverbanden tussen winkels, stadsontwikkelaars, transport- en infrastructuurverantwoordelijken, het lokale bestuur enzovoort.

Verder moet men mensen ook meer bewust maken van de gevolgen van ongezond voedsel en de bijkomende gezondheidskwalen van ziekten zoals obesitas en diabetes type 2.  

Lees meer

Share this on: 
Back To Top