Zoeken

0

Vrije beroepen: online presence valt ook onder wetgeving FOD economie

De dag van vandaag kunnen we een website en/of Facebook pagina niet meer wegdenken. Het is je online visitekaartje.

Een belangrijk element om om je bedrijf voor te stellen en informatie uit te wisselen met klanten, leveranciers en overheid. Het is belangrijk om te weten wat er allemaal op je website  kan staan. Weet jij dat er ook enkele verplichtingen zijn, ook als je geen producten of diensten verkoopt via de website?

Hier vind je meer uitleg over hoe je een website kan opbouwen, maar ook wat er verplicht op aanwezig moet zijn. Zo voorkom je eventuele boetes en zorg je steeds voor een mooi en informatief visitekaartje voor je praktijk.

Wettelijke verplichtingen

De FOD Economie stelt regels en controleert.

De FOD heeft als missie de voorwaarden te scheppen voor een competitieve, duurzame en evenwichtige werking van de goederen- en dienstenmarkt in België. In dat opzicht wil de FOD Economie de goederen- en dienstenmarkt grondig kennen en goed ondersteunen om ze beter te stimuleren. Deze overheidsinstantie staat daarom ook in voor de controle bij bedrijven in het  kader van nationaal markttoezicht. Zo bleek dat van de 2.240 gecontroleerde websites die in 1 jaar werden gecontroleerd, 1/3 niet voldeed aan de wettelijke eisen.

Op  de website van FOD kan je dan ook verschillende verplichtingen terug vinden,  waaronder een lijst met wat je verplicht moet vermelden op je website en Facebookpagina. Deze verplichtingen gelden ook voor vrije beroepen.
 

Wat moet er verplicht op jouw website en facebook pagina te vinden zijn: 

  • Naam van uw onderneming (of je eigen naam)
  • Adres 
  • Contactgegevens waardoor snelle en effectieve communicatie mogelijk is. Een telefoonnummer, e-mailadres. 
  • Ondernemingsnummer
  • Toezichthoudende autoriteit - als je een vergunning nodig hebt, vermeld dan de gegevens van de toezichthoudende autoriteit.
  • Geregelementeerd beroep (vermelden van beroepsvereniging, beroepstitel en verwijzing naar beroepsregels)
  • BTW-nummer - als je activiteiten onderworpen zijn aan btw.
  • Gedragscode (indien van toepassing)
Share this on: 
Back To Top