Zoeken

0

Stigmatiserende omgeving

De (sociale) media, politiek en gezondheidsmedewerkers schreeuwen ons voortdurend toe dat obesitas een epidemie is. Er wordt ook de nadruk gelegd op de enorme zware en financiële last die de ziekte vormt voor onze maatschappij.

Bovenop deze negatieve uitingen, wordt de aandoening vaak geassocieerd met luiheid en een gebrek aan motivatie. Dit werkt de stigmatisatie nog verder in de hand. Uit onderzoek blijkt dat velen, die aan deze chronische aandoening lijden, zichzelf niet in staat zien om de vooroordelen tegen te spreken. Ze aanvaarden ze of, erger nog, geloven ze ook zelf.

We kunnen gerust spreken van een vicieuze cirkel, want stigmatisatie werkt overeten in de hand. Eten vormt immers vaak een troostmiddel om even de pijn, veroorzaakt door discrimatie en sociaal isolement te vergeten.

Communicatie kan anders en beter

Tara Coltman-Patel dook in de Britse media om de communicatie m.b.t. obesitas te bestuderen. Zij stelt vast dat de stijging van mensen die aan obesitas lijden recht evenredig is met de stijgende berichtgeving hieromtrent. Bovendien constateert ze dat indien het woord obesitas gebruikt wordt, men in 22% van de gevallen het hulpwerkwoord "ZIJN" gebruikt. 

moederenkind-obesitas.jpeg

 "1 op de 8 mensen ZIJN obees"
 "Kinderen die obees ZIJN"
 "Wanneer BEN je obees?"


Obesitas is een aandoening die je HEBT en is niet iets wat je BENT. 

Zware gevolgen

Doordat mensen obees "zijn", worden alle associaties die hieraan verbonden worden gezien als een deel van hùn identiteit. Zij voelen zich schuldig om "wie" ze zijn (niet om wàt ze hebben). Hun persoonlijkheid wordt volledig ten onrechte uitgedund tot énkel die karakteristieken die hun omgeving aan obesitas koppelt.

Is het niet verrassend dat het gebruik van "zijn" in plaats van "hebben" deze dramatische gevolgen veroorzaakt? 

Het aanpassen van ons taalgebruik is een eerste stap in de goede richting om de stigma's, die zo manifest in onze maatschappij aanwezig zijn, weg te werken.

Beter dus de volgende krantenkoppen: 
"1 op de 8 mensen hebben obesitas" 
"Kinderen die obesitas hebben"
"Wanneer heb je obesitas?"

 

Bron: https://www.worldobesity.org/

Share this on: 
Back To Top